HomeÚvod
NewsAktuality
Radio Slovak PhilharmonicRádio Slovenská filharmónia
ConcertsKoncerty
Concerts with limited time of publicationKoncerty s obmedzenou dobou zverejnenia
Klavírna súťaž J. N. Hummela Hummel Piano Competition
Bratislava Music FestivalBHS
Slovak Philharmonic ChoirSlovenský filharmonický zbor
Slovak PhilharmonicSlovenská filharmónia
Slovak Chamber OrchestraSlovenský komorný orchester
Chamber concerts and recitalsKomorné koncerty a recitály
Educational and Family concertsVzdelávacie a rodinné koncerty
Organ ConcertsOrganové koncerty
Early Music ConcertsKoncerty starej hudby
Music and WordsHudba a slovo
ArchiveArchív
CalendarKalendár
ListsZoznamy
ConductorsDirigenti
ChoirmastersZbormajstri
Artistic leadersUmeleckí vedúci
Orchestras, choirs, ensemblesTelesá
PerformersInterpreti
Credit rolesNástroj / Funkcia
ComposersSkladatelia
Slovak composersSlovenskí skladatelia
About usO nás
Lectures and trainingVzdelávanie
Lectures and discussionsPrednášky a diskusie
ContactKontakt
LinksOdkazy
Site mapMapa stránok
BlogBlog
HistoryHistória
LanguageLanguage
Stacks Image 76

1. časť 1st part

2. časť 2nd part

Malovec, Korngold, Beethoven

Friday 6 February, 2015,  7.00 PM
Serie A/B – Symphonic-Vocal Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Malovec, Korngold, Beethoven

6. 2. 2015 o  19:00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Jozef Malovec bol integrálnou skladateľskou osobnosťou. Dokázal skĺbiť novodobé techniky s tradíciou bez toho, aby sa spreneveril jednej alebo druhej strane. Aj výrazové dispozície jeho diel sú vzácnym vyrovnávaním sviežosti a kontemplácie. Aj brniansky rodák Erich Wolfgang Korngold, známy predovšetkým ako autor filmovej hudby preukázal schopnosti prepojiť svet filmovej hudby „alla Hollywood“ s európskym typom symfonizmu. Husľový koncert je naozaj prekrásnou hudbou, kde skladateľ ostražito eliminoval nápory gýčovitosti. 5. symfónia Ludwiga van Beethovena je známa ako Osudová. Viac ako nápory osudovosti v živote samotného skladateľa, je naozaj osudovým opusom pre budúcnosť symfónie. Vyrovnať sa s týmto žánrom po tejto partitúre bolo a stále je naozaj veľmi zložité a je to vecou profesionálnej cti.

  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter