Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
  • Martin Panák

    trombón
    [16. 11. 2023]

    je rodákom z Hornej Súče, obce známej tradíciou dychovej hudby. Hudbe sa začal venovať ako 7-ročný na ZUŠ Nemšová v triede Vladimíra Vavra, neskôr v triede Ľubomíra Michalca. Ako žiak ZUŠ získal ocenenia na rôznych súťažiach v hre na barytóne. Bol členom mládežníckej dychovej hudby, ktorá získala viaceré ocenenia na súťažiach doma i v zahraničí. Po ukončení základnej umeleckej školy (2014) študoval hru na pozaune na Konzervatóriu v Žiline v triede Martina Žideka. Počas štúdia získal Čestné uznanie v 3. kategórii na Medzinárodnej interpretačnej súťaži Pro Bohemia Ostrava (2016), 2. miesto na Súťaži študentov konzervatórií SR v komornej hre v Banskej Bystrici spoločne s trombónovým kvartetom (2017) a 2. miesto v sólovej hre na pozaune (2018). Už počas štúdia na konzervatóriu pôsobil ako pedagóg na ZUŠ v Nemšovej. V roku 2020 začal študovať hru na pozaune na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Alberta Hrubovčáka. Počas svojho štúdia pôsobil vo viacerých hudobných telesách: Big band a Symfonický orchester Konzervatória Žilina, ŠKO Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Štátna opera Banská Bystrica, kde v súčasnosti zastáva pozíciu 2. pozauny s povinnosťou 1. hráča (od roku 2022). V zoskupení plechových dychových nástrojov sa zúčastnil na kurzoch komornej hudby v Nitre a s trombónovým kvartetom vystúpil na Prague Bone Fest. V roku 2022 sa predstavil ako sólista s ŠKO Žilina so Sonátou pre pozaunu a orchester slovenského skladateľa Pavla Kršku.

    Koncerty: V Online archíve nie sú žiadne koncerty.