Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
  • Anna Štibraná

    klavír
    [16. 11. 2023]

    získala základy hudobného vzdelania na ZUŠ v Trnave v triede Anny Smieškovej. Počas štúdia sa úspešne zúčastnila viacerých súťaží – Schneiderova Trnava, Rajecká hudobná jar či Musica Camerata Jána Albrechta. Po úspešnej maturite na gymnáziu v Trnave nastúpila na Konzervatórium v Bratislave, kde pod vedením Petra Čermana získala 2. miesto na Súťaži študentov konzervatórií SR. Porota, ktorej predsedom bol profesor Jerzy Godziszewski z Poľska, jej udelila Cenu za najlepšiu interpretáciu diela. Po získaní absolutória pokračovala v štúdiu na VŠMU v triede Jordany Palovičovej, počas ktorého sa v posledných dvoch rokoch zúčastnila školského projektu Rodinné striebro. V súčasnosti študuje na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego v Katowiciach v triede Joanny Domańskej.

    Koncerty: V Online archíve nie sú žiadne koncerty.