Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
  • Andrea Nemcová

    mezzosoprán
    [16. 11. 2023]

    je absolventkou Konzervatória v Košiciach. Bakalárske štúdium absolvovala na VŠMU v Bratislave u Jany Billovej, magisterské štúdium ukončila na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Boženy Fresserovej. Zúčastnila sa medzinárodných majstrovských kurzov v Taliansku, Chorvátsku, Česku a na Slovensku. Absolvovala semestrálny študijný pobyt na Conservatorio di Musica A. Boito v Parme pod pedagogickým vedením Romana Franceschetta. Získala 3. miesto na Speváckej súťaži v klasickom speve Olomouc 2012 (ČR). V roku 2014 absolvovala interpretačné kurzy u Daniely de Marco na Letnej hudobnej akadémii v talianskom Arezze. V spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice sa podieľala na sólovom projekte Norberta Bodnára Tartuffe. Pôsobila ako sólistka v produkcii Operného štúdia SND v Bratislave, s ktorým vystúpila aj na festivale Viva Musica. V roku 2020 vydala CD Andrea Nemcová – mezzosoprán v spolupráci so Sinus Production. V poslednom období sa venuje spolupráci na sólových projektoch, koncertoch a workshopoch zameraných na barokovú hudbu s Marekom Štrynclom a Zborom sv. Cecílie. Je doktorandkou na Akadémii umení v Banskej Bystrici u doc. Mgr. Klaudie Račić Derner, ArtD. a pracuje ako hlasový pedagóg na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

    Koncerty: V Online archíve nie sú žiadne koncerty.