Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 • Vojtěch Čermák

  flauta
  [22. 10. 2023]

  študoval hru na zobcovej a priečnej flaute najskôr na ZUŠ Jihlava v triede Dany Slavíkovej. Od roku 2020 je študentom Pražského Konzervatória v triede Jana Ostrého. Doteraz sa podarilo Čermákovi presadiť už na niekoľkých súťažiach. V roku 2018 získal 1. cenu na Celoštátnej súťaži vyhlásenej Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy v hre na flautu. O rok neskôr získal na tejto súťaži 1. cenu v komornej hre, kedy bol súčasťou klavírneho tria. Ten istý rok získal aj Čestné uznanie na medzinárodnej súťaži Pro Bohemia v Ostrave. V roku 2021 získal 1. cenu a účasť na koncerte víťazov celoštátnej súťaže Pardubické dechy a tiež sa v rámci klavírneho tria zúčastnil na koncerte festivalu Dvořákova Praha. V roku 2022 získal 1. cenu na súťaži Flautiada v Banskej Bystrici a postúpil aj do semifinále medzinárodnej súťaže Theobalda Böhma v Mníchove. V tomto roku stihol získať 2. cenu na medzinárodnej súťaži Pro Bohemia v Ostrave a zúčastnil sa kurzov s profesorom Philippom Bernoldom v Salzburgu.


  Skladby v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Works in the Slovak Philharmonic Online Archive

  Koncerty, rozhovory, podujatia v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Concerts, interviews, events in Slovak Philharmonic Online Archive
  Kubička / Quantz / Rachmaninov / Bartók