Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 • Dana Šašinová

  klavír
  [17. 10. 2023]

  študovala na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u Juraja Mašindu, Petra Toperczera, Evy Fischerovej-Martvoňovej a Mariána Lapšanského (doktorandské štúdium). Absolvovala medzinárodné interpretačné kurzy u Eugena Indjića a Klausa Hellwiga. Debutovala ako 17-ročná so Schumannovým klavírnym koncertom v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Je laureátkou domácich aj medzinárodných klavírnych súťaží (Smetanova súťaž vHradci Královém, Beethovenova súťaž vHradci nad Moravicí, Interpretačná súťaž v Banskej Bystrici, Bachova súťaž vLipsku, Bach-Haendel-Scarlatti vo Varaždíne) anositeľkou špeciálnych cien za klavírny sprievod zvokálnej súťaže M. Schneidera-Trnavského vTrnave a z kontrabasových súťaží J. M. Spergera vo Woltzegartene, Michaelsteine a Ludwigsluste v Nemecku. Vystúpila na medzinárodných hudobných festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, MHF Janáčkův máj v Ostrave, Melos-Étos v Bratislave, Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline, Festivale súčasnej hudby v Krakove a na festivale v Boulderi (Colorado). Ako sólistka účinkovala so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Komorným orchestrom Opole, so symfonickým orchestrom Zagrebačke symfoničare, s Komornými sólistami Bratislava a s Dámskym komorným orchestrom. Okrem sólových recitálov pravidelne vystupuje ako komorná partnerka významných umelcov (spevákov aj inštrumentalistov) doma i v zahraničí (Európa, Rusko, USA, Kuba, Venezuela). Mnohí slovenskí skladatelia jej venovali svoje diela. Jej diskografia obsahuje 12 CD titulov, nahráva pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Je pozývaná do porôt domácich aj medzinárodných klavírnych súťaží. Pedagogicky pôsobí ako docentka komornej hry na VŠMU v Bratislave a ako docentka hry na klavíri na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre.


  Skladby v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Works in the Slovak Philharmonic Online Archive

  Koncerty, rozhovory, podujatia v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Concerts, interviews, events in Slovak Philharmonic Online Archive
  Martinček / Suchoň / Rajter / Schneider-Trnavský