Online archív Slovenskej filharmónie bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

The Online archive of Slovak Philharmonic was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Navštívte tím Streamboyz na Facebooku Like our team on Facebook
Sledujte nás na Instagrame Follow us on Instagram
Sledujte náš kanál na Youtube Subscribe to our channel on Youtube
Sledujte nás na Twittri Follow us on Twitter
 • Klára Přecechtělová

  a.k.a. Klára Kubriczká Přecechtělová

  flauta
  [16. 11. 2023]

  sa narodila v Přerove. Študovala na Konzervatóriu v Brne vo flautovej triede Boženy Růžičkovej a na VŠMU v Bratislave pod pedagogickým vedením Dagmar Zsapkovej, kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Zúčastňovala a umiestňovala sa na mnohých súťažiach (36. súťažná prehliadka konzervatórií ČR v hre na dychové nástroje: Čestné uznanie, Mládí a Bohuslav Martinů: Zlaté pásmo, Cena za interpretáciu diela Bohuslava Martinů a Ocenenie poroty za mimoriadny hudobný výkon, Pardubické dechy: 2. cena). V školskom roku 2016 – 2017 bola štipendistkou Nadácie Českého hudobného fondu. V roku 2017 ukončila štúdium na konzervatóriu absolventským koncertom s orchestrom brnianskeho konzervatória (Vilém Blodek: Koncert pro flautu a orchester). Pravidelne navštevuje rôzne kurzy, workshopy a majstrovské triedy (P. Bernold, R. Winn, R. Schmeiser, D. Formisano...). Ako orchestrálna hráčka spolupracuje so Symfonickým orchestrom VŠMU, Filharmóniou Gustava Mahlera a i. Dvakrát vyhrala celoškolskú súťaž VŠMU a vystúpila ako sólistka so Štátnou filharmóniou Košice a so Slovenskou filharmóniou (Francois Borne: Fantaisie Brillante sur Carmen). Od januára 2020 pôsobí na poste 1. flautistky Štátneho komorného orchestra Žilina. Sólisticky s ním vystúpila v roku 2020 na online vianočnom koncerte pod vedením dirigenta Maroša Potokára a v októbri 2021 na abonentnom koncerte v Žiline a na festivale Beskid Classics v poľskom meste Bialsko-Biala pod vedením Martina Leginusa. Je členkou Suchoňovho kvinteta.


  Skladby v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Works in the Slovak Philharmonic Online Archive

  Koncerty, rozhovory, podujatia v Online archíve Slovenskej filharmónie
  Concerts, interviews, events in Slovak Philharmonic Online Archive
  Larsson / Dvarionas / Borne / Rachmaninov