Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Koncert bez bariér

Sobota 21. 10. 2017, 16.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Alexandra Soumm husle


Program

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Sinfonia G dur, RV 146
I. Allegro
II. Andante e sempre piano
III. Presto
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Koncert pre husle a orchester E dur, BWV 1042
Allegro
Adagio
Allegro assai
Niccolo Paganini (1782–1840)
Introdukcia a variácie na Nel cor più non mi sento z opery La Molinara G. Paisiella, op. 38, MS 44
Edward Hagerup Grieg (1843–1907)
Suita z Holbergových čias, op. 40
Prelúdium: Allegro vivace
Sarabanda: Andante
Gavotta: Allegretto
Air: Andante religioso
Rigaudon: Allegro con brio
Béla Bartók (1881–1945)
Rumunské ľudové tance, Sz. 68, BB 76
I. Jocul cu bâtă: Allegro moderato
II. Brâul: Allegro
III. Pe loc: Moderato
IV. Buciumeana: Moderato
V. Poarga Românească: Allegro
VI. Mărunțel: L'istesso tempo. Allegro vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk