Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Beethoven-Liszt / Ravel / Schumann

Utorok 10. 12. 2019, 19.00 h
K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Hinrich Alpers klavír


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827) – Franz Liszt (1811–1886)
Symfónia č. 5 c mol, op. 67 „Osudová“ pre klavír
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Allegro
Maurice Ravel (1875–1937)
Gašpar noci
I. Ondine
II. Le Gibet
III. Scarbo
Robert Schumann (1810–1856)
Sonáta pre klavír č. 3 f mol, op. 14 „Koncert bez orchestra“
Allegro brillante
Scherzo. Molto commodo
Quasi variazioni. Andantino de Clara Wieck
Prestissimo possible

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk