Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenská tvorba pre violončelo

Nedeľa 29. 9. 2019, 16.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Boris Bohó violončelo
Eugen Prochác violončelo
Iveta Sabová klavír
Ján Slávik violončelo
Jozef Podhoranský violončelo
Ivan Gajan klavír


Program

Ľudovít Rajter (1906–2000)
Suita pre sólové violončelo č. 2
Allegro moderato
In tempo d’un minuetto, poco lento
Allegro vivace
Milan Novák (1927–2021)
Sonatína pre violončelo a klavír (Prímorské zážitky)
Appasionato
Nocturno
Burleska
Roman Berger (1930–2020)
Allegro frenetico con reminiscenza pre sólové violončelo
Ladislav Kupkovič (1936–2016)
Suita D dur pre 2 violončelá
Allemande
Menuett
Sarabande
Allegro
Michal Vilec (1902–1979)
Sonáta II., op. 34 pre violončelo a klavír
Allegro appassionato
Rubato. Allegro giusto
Pavol Šimai (1930–2020)
Tack (vďaka) pre violončelové kvarteto

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk