Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Stravinskij / Ravel / Schönberg

Utorok 15. 5. 2018, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Eva Šušková soprán, klavír
Ivan Koska klavír
Michal Hvorecký hovorené slovo


Program

Igor Stravinskij (1882–1971)
Pribautki / Riekanky
Kornilo
Nataška
Plukovník
Starec a zajac
Maurice Ravel (1875–1937)
Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé / Tri básne Stéphana Mallarmého
Soupir / Vzdych
Placet futile / Drobná žiadosť
Surgi de la croupe et du bond / Vyšľahnúc z pätky, z výplne...
Arnold Schönberg (1874–1951)
Das Buch der hängenden Gärten / Kniha visutých záhrad, op. 15, cyklus 15 piesní na básne Stefana Georgeho
Unterm Schutz von dichten Blättergründen / Pod ochranou hustého porastu
Hain in diesen Paradiesen / Les v týchto rajoch
Als Neuling trat ich ein in dein Gehege / Ako nováčik vstúpil som ti do revíru
Da meine Lippen reglos sind und brennen / Keďže moje pery sú nehybné a v ohni
Saget mir, auf welchem Pfade / Povedzte mi, po ktorom chodníku
Jedem Werke bin ich fürder tot / Každému dielu som vopred mŕtvy
Angst und Hoffen wechselnd mich beklemmen / Strach a nádej striedajúc ma stiesňujú
Wenn ich heut nicht deinen Leib berühre / Ak dnes nedotknem sa tvojho tela
Streng ist uns das Glück und spröde / Prísne je nám šťastie a krehké je
Das schöne Beet beträcht ich mir im Harren / Krásny záhon si obzerám bez náhlenia
Als wir hinter dem beblühmten Tore / Keď sme za rozkvitnutou bránou
Wenn sich bei heiliger Ruh in tiefen Matten / Keď sa pri svätom pokoji v hĺbkach lúk
Du lehnest wider eine Silberweide / Opieraš sa o striebornú vŕbu
Sprich nicht immer von dem Laub / Nehovor vždy o lístí
Wir bevölkerten die abenddüstern Lauben / Osídlili sme stmievajúce sa večerné arkády
Prídavok
Igor Stravinskij (1882–1971)
Valse des fleurs

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk