Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Mucha Quartet

Utorok 27. 2. 2018, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Boris Farkaš hovorené slovo
Matúš Veľas hoboj
Katarína Turnerová harfa
Jozef Luptáčik klarinet

Mucha Quartet
Juraj Tomka husle
Jozef Ostrolucký husle
Adam Pechočiak viola
Pavol  Mucha violončelo


Program

Rodolphe Kreutzer (1766–1831)
Grand quintetto concertant pour hautbois et quatuor à cordes
Allegro
Andante
Allegro
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822)
Kvinteto c mol pre harfu a sláčikové kvarteto, AV 24
I. Allegro moderato
II. Adagio
III. Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Kvinteto pre klarinet a sláčikové kvarteto A dur, KV 581
I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto
IV. Allegretto con variazioni

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk