Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenský komorný orchester

Streda 9. 11. 2016, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci, dirigent

Program

Dušan Martinček (1936–2006)
Passacaglia pre sláčikový orchester
Ján Valach (1925–2019)
B-A-C-H – Obrázky zo života
Zdenko Mikula
Ave Eva, variácie na vlastnú tému pre sláčikový orchester
Michal Vilec (1902–1979)
Štyri skladby pre sláčikový orchester
Starý Dunaj rozpráva
Včielky
Horké výčitky
Veselica
Ladislav Kupkovič (1936–2016)
Sinfonietta pre sláčikový orchester – premiéra
Allegro
Larghetto
Menuett
Allegro

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk