Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Robert Schumann: Raj a Peri

Piatok 14. 2. 2020, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Fabrizio Ventura dirigent
Thomas Lang zbormajster

Ursula Langmayr soprán
Johannes Czernin tenor
Petra Nôtová soprán
Jana Kurucová mezzosoprán
Juraj Hollý tenor
Aleš Jenis basbarytón


Program

Robert Schumann (1810–1856)
Raj a Peri, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 50
I/1. Pred bránou Edenu vo svite rána (alt)
I/2. Ako šťastne kráčajú (Peri)
I/3. Vznešený anjel, ktorý stráži (tenor, anjel)
I/4. Kde ho nájdem? (Peri)
I/5. Tak premýšľala (tenor, kvarteto sólistov)
I/6. Jeho rieky sú však teraz červené (zbor)
I/7. A stále osamelo mladík stojí (tenor, Gazna, bas a mladík)
I/8. Beda, beda, beda, minul cieľ (zbor)
I/9. Peri na znamenie rany hľadí (tenor, Peri, kvarteto sólistov, zbor)
II/10. Peri s posunkom nesmelým vchádza (tenor, anjel, zbor)
II/11. Jej prvá nebeská snaha zmizla bez nádeje (tenor, Peri, zbor)
II/12. Ďalej vzduchom dieťa prelieta (tenor, Peri)
II/13. Peri plače (tenor, kvarteto sólistov)
II/14. Pri tichom jazere v lesnej zeleni (alt, mladík)
II/15. Opustený mladík (alt, tenor, mladík)
II/16. Ach, dovoľ, nech ťa vzduchom oblažím (panna, tenor)
II/17. Teraz spia a v snoch plných vône spočinú (Peri, zbor)
III/18. Ozdobte stupne k trónu Alaha (zbor hurisiek)
III/19. Počúvajúc pieseň z diaľky (tenor, anjel)
III/20. Vinná som! Znova zatvoril sa (Peri)
III/21. Práve zapadá večerná zlatá žiara (bas)
III/22. Je to pravda, Peri? (kvarteto sólistov)
III/23. Dolu k tomu slnka chrámu! (Peri, tenor, alt, zbor)
III/24. Ó, sväté slzy úprimného žiaľu (kvarteto sólistov, spevácky zbor)
III/25. Padá kvapka (Peri, tenor, zbor)
III/26. Radosť, radosť večná, moja práca je hotová (Peri, zbor)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2020 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk