This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 00:53:44 ] [ 1st part – 00:53:44 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

[ 2. časť – 00:55:48 ] [ 2nd part – 00:55:48 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

Piano Recital VI. – Andrey Yaroshinsky

Tuesday, May 22 2018, 7.00 PM
Serie K – Piano and pianists, Small Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Alexander SkriabinAlexander Scriabin (1872–1915)
24 prelúdií, op. 11 24 Preludes, Op. 11
1. Vivace, C dur1. Vivace in C major
2. Allegretto, a mol2. Allegretto in A minor
3. Vivo, G dur3. Vivo in G major
4. Lento, e mol4. Lento in E minor
5. Andante cantabile, D dur5. Andante cantabile in D major
6. Allegro, h mol6. Allegro in B minor
7. Allegro assai, A dur7. Allegro assai in A major
8. Allegro agitato, fis mol8. Allegro agitato in F sharp minor
9. Andantino, E dur9. Andantino in E major
10. Andante, cis mol10. Andante in C sharp minor
11. Allegro assai, H dur11. Allegro assai in B major
12. Andante, gis mol12. Andante in G sharp minor
13. Lento, Ges dur13. Lento in G flat major
14. Presto, es mol14. Presto in E flat minor
15. Lento, Des dur15. Lento in D flat major
16. Misterioso, b mol16. Misterioso in B flat minor
17. Allegretto, As dur17. Allegretto in A flat major
18. Allegro agitato, f mol18. Allegro agitato in F minor
19. Affettuoso, Es dur19. Affettuoso in E flat major
20. Appassionato, c mol20. Appassionato in C minor
21. Andante, B dur21. Andante in B flat major
22. Lento, g mol22. Lento in G minor
23. Vivo, F dur23. Vivo in F major
24. Presto, d mol24. Presto in D minor
Sergej RachmaninovSergei Rachmaninoff (1873–1943)
Études-tableaux, op. 33 Études-tableaux, Op. 33
1. Allegro non troppo, f mol1. Allegro non troppo in F minor
2. Allegro, C dur2. Allegro in C major
3. Grave, c mol3. Grave in C major
4. Moderato, d mol4. Moderato in D minor
5. Non Allegro. Presto, es mol5. Non Allegro. Presto in E flat minor
6. Allegro con fuoco, Es dur6. Allegro con fuoco in E flat major
7. Moderato, g mol7. Moderato in G minor
8. Grave, cis mol8. Grave in C sharp minor
PrestávkaIntermission
Sergej RachmaninovSergei Rachmaninoff (1873–1943)
Études-tableaux, op. 39 Études-tableaux, Op. 39
1. Allegro agitato, c mol1. Allegro agitato in C minor
2. Lento assai, a mol2. Lento assai in A minor
3. Allegro molto, fis mol3. Allegro molto in F sharp minor
4. Allegro assai, h mol4. Allegro assai in B minor
5. Appassionato, es mol5. Appassionato in E flat minor
6. Allegro, a mol6. Allegro in A minor
7. Lento lugubre, c mol7. Lento lugubre in C minor
8. Allegro moderato, d mol8. Allegro moderato in D minor
9. Allegro moderato. Tempo di marcia, D dur9. Allegro moderato. Tempo di marcia in D major

Klavírne Prelúdiá Alexandra Skriabina sú vedomým a transparentným nadväzovaním na obdobný cyklus Fryderyka Chopina. Brilantnosť na jednej strane a výrazovosť na strane druhej vytvára z obidvoch cyklov dynamický celok. Platí to aj v prípade dvoch cyklov projektu Etudy -- Obrazy Sergeja Rachmaninova. Podobne, ako Transcendentálne etudy Franza Liszta, ukážu silu jedine ako celok, ako klavírna symfonická suita. A podobne, ako Lisztove Etudy predznamenávajú Rachmaninove Etudy -- Obrazy programové zámery, v ktorých sa odrážajú rôzne senzorické vnemy sveta.


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav FrkalFrkal svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, MarekMarek PiačekPiaček postprodukciapost-production, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, réžiavideo producer
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2018A Slovak Philharmonic Production © 2018
 • Klavírny recitál VI. – Andrey Yaroshinsky
 • Klavírny recitál VI. – Andrey Yaroshinsky