This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – ] [ 1st part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Hilaris Chamber Orchestra

Tuesday, April 28 2015, 6.00 PM
Serie J – Junior, Small Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Piotr Iľjič ČajkovskijPyotr Ilyich Tchaikovsky
Souvenir de Florence, sláčikové sexteto d mol, op. 70 Souvenir de Florence, string sextet in D minor, Op. 70

Sláčikové sexteto d mol Petra Iľjiča Čajkovského z roku 1890 (v revízii 1892) začalo v skiciach vznikať počas skladateľovho pobytu vo Florencii. Čajkovskij ho finalizoval až v Rusku a venoval Petrohradskej spoločnosti pre komornú hudbu.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
Hilaris Chamber Orchestra