This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram

1. časť 1st part

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Easter Chamber Concert

Tuesday, March 31 2015, 7.00 PM
Serie SH – Early Music, Small Hall of Slovak Philharmonic

Veľkonočný komorný koncert

Utorok 31. 3. 2015, 19.00 h
SH – Stará hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie

ProgramProgram
Dietrich BuxtehudeDietrich Buxtehude
Membra Jesu Nostri, kantáta, BuxWV 75Membra Jesu Nostri, Cantata, BuxWV 75

Dietrich Buxtehude bol jedným z profilujúcich tvorcov svojej doby. Preferoval hudbu pre organ a sakrálne kompozície. Aj na tomto bojovom poli sa však nevzdal ľudskosti a spontánneho prejavu. Veľkonočný príbeh Membra Jesu Nostri je dôkazom jeho schopnosti prezentovať posvätný námet humánne a dôveryhodne, bez hyperboly, bez pretvárky, bez patetizmu. Len a len pokorne a ľudsky.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
Veľkonočný komorný koncert