This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – ] [ 1st part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Robert Schumann’s Songs

Tuesday, January 13 2015, 7.00 PM
Serie HS – Music and Words, Small Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Robert SchumannRobert Schumann
Myrty, op. 25 (výber) Myrthen, Op. 25 (selection)
Kruh piesní, op. 39 (výber) Liederkreis, Op. 39 – selection
Clara SchumannClara Schumann
Výber z piesní Selection from Songs
Robert SchumannRobert Schumann
Dicherliebe / Láska básnikova, op. 48, piesňový cyklus (1840) Dicherliebe / A Poet’s Love, Op. 48, song cycle (1840)

Manželia Clara a Robert Schumannovci sa výraznou mierou pričinili o profesionalizáciu hudobného života v Nemecku v prvej polovici 19. storočia. Robert Schumann bol z hľadiska tohto náročného procesu mimoriadne progresívnou osobnosťou. Ako skladateľ bri- lantne lavíroval medzi tradíciou a novými možnosťami. Clara bola predovšetkým oslňujúcou klaviristkou, pod vplyvom manžela však občas pristúpila aj na kompozičné aktivity a po Marii Therese von Paradise bola druhou výraznou ženou v skladateľskej obci nových čias. V piesňovej tvorbe nadviazali obidvaja manželia na Franza Schuberta, vyhli sa však trudnomyseľným námetom, aké Schubert výrazne presadzoval.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
Piesňová tvorba Roberta Schumanna