This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 00:47:59 ] [ 1st part – 00:47:59 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

[ 2. časť – 00:39:08 ] [ 2nd part – 00:39:08 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

Slovak Philharmonic

Tuesday, October 09 2018, 7.30 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Jean FrançaixJean Françaix
Ouverture anacréontique Ouverture anacréontique
Ottorino RespighiOttorino Respighi
Adagio con variazioni Adagio con variazioni
Camille Saint-SaënsCamille Saint-Saëns
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33 Concerto for cello and orchestra No. 1 in A minor, Op. 33
Allegro non troppoAllegro non troppo
Allegretto con motoAllegretto con moto
Allegro non troppoAllegro non troppo
PrestávkaIntermission
Manuel de FallaManuel de Falla
El amor brujo (Čarodejná láska), symfonická verzia pre mezzosoprán a orchester El amor brujo (Love, the Magician), for mezzosoprano and orchestra
Introducción y escena („Introdukcia a scéna“)Introducción y escena (“Introduction and scene”)
En la cueva („V jaskyni. Noc“)En la cueva (“In the cave”)
Canción del amor dolido („Pieseň bolestnej lásky“)Canción del amor dolido (“Song of suffering love”)
El aparecido (El espectro) („Zjavenie“)El aparecido (El espectro) (“The apparition”)
Danza del terror („Tanec hrôzy“)Danza del terror (“Dance of terror”)
El círculo mágico. Romance del pescador („Začarovný kruh. Rybárova romanca“)El círculo mágico. Romance del pescador (“The magic circle”)
A media noche: los sortilegios („Polnoc. Veštba“)A media noche: los sortilegios
Danza ritual del fuego. Para ahuyentar los malos espíritus („Rituálny ohňový tanec“)Danza ritual del fuego. Para ahuyentar los malos espíritus (“Ritual Fire Dance”)
Escena („Scéna“)Escena (“Scene”)
Canción del fuego fatuo („Pieseň bludičiek“)Canción del fuego fatuo (“Song of the will-o’-the-wisp”)
Pantomima („Pantomíma“)Pantomima (“Pantomime”)
Danza del juego de amor („Hry lásky“)Danza del juego de amor (“Dance of the game of love”)
Final. Las campanas del amanecer („Finále. Zvony na svitaní“)Final. Las campanas del amanecer (“Finale. The bells of sunrise”)
Arturo MárquezArturo Márquez
Danzon No. 2 Danzon No. 2

Hudba skladateľa 20. storočia Jeana Françaixa je na základe espritu, ľahkých erotizujúcich náznakov a odľahčeného výrazu považovaná za symbol „francúzstva“. Camille Saint-Saëns bojoval o etablovanie profesionálnej hudobnej produkcie a profesionálneho školstva vo Francúzsku; jeho koncertantné diela však ťažia z celoeurópskej tradície a sú ovplyvnené najmä kultom Franza Liszta. Balet Manuela de Fallu Čarodejná láska je známy predovšetkým kultovým Tancom ohňa. Existuje v troch podobách od vokálno-inštrumentálnej „gitanérie“ až po orchestrálnu verziu. Podobne kultovou skladbou je pre Mexičanov Danzón č. 2 Artura Márqueza, autora bojujúceho za mexickú národnú hudobnú tradíciu.

Saint-Saënsov violončelový koncert, ktorí mnohí skladatelia, vrátane Šostakoviča a Rachmaninova, považovali za najzaujímavejší pre tento nástroj, zaznie v interpretácii francúzsko-nemeckého umelca Nicolasa Altstaedta. Violončelista účinkuje s najprestížnejšími orchestrami sveta a premiéruje diela súčasných skladateľov. Medzi neprehliadnuteľné zjavy súčasného interpretačného umenia patrí aj temperamentná španielska interpretka flamenca Esperanza Fernández, ktorá dokáže prepožičať čarodejný feeling aj dielam „vážnej hudby“. George Pehlivanian sľubuje v spolupráci so Slovenskou filharmóniou vzrušujúci hudobný zážitok okorenený južanskou atmosférou.


The music of the 20th-century composer Jean Françaix is considered the symbol of the “Frenchness” on the basis of its esprit, subtle erotic hints and easy expression. Camille Saint-Saëns fought for the establishment of professional music production and professional school system in France; however, his concertante works draw on the whole European tradition and they are influenced predominantly by the cult of Franz Liszt. The ballet El amor brujo by Manuel de Falla is known mostly by its iconic Fire Dance. For Mexicans similarly iconic is Danzón No. 2 by Arturo Márquez, the author struggling for Mexican national music tradition.

Saint-Saëns’ Cello Concerto will be delivered by French-German musician Nicolas Altstaedt. The cellist appears with the most prestigious world orchestras and gives premieres of works by contemporary composers. The temperamental Spanish flamenco performer Esperanza Fernández belongs to the most distinguished exponents of the current performing art. She can provide the “classical music” works with a magical feeling. The collaboration of George Pehlivanian and the Slovak Philharmonic is a promise of an exciting musical experience spiced with a kind of southern atmosphere.


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav FrkalFrkal svetlálights, zvuksound, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2018A Slovak Philharmonic Production © 2018
 • Slovenská filharmónia
 • Slovenská filharmónia