This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 00:55:40 ] [ 1st part – 00:55:40 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky

[ 2. časť – 00:54:13 ] [ 2nd part – 00:54:13 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
 • Off
 • Subtitles
 • Titulky
0 Páči sa Likes

53rd Bratislava Music Festival Opening Concert

Thursday, September 28 2017, 7.00 PM
Serie BHS – Bratislava Music Festival, Concert Hall of Slovak Philharmonic


Bratislavský rodák Franz Schmidt je autorom mnohých závažných symfonických diel, no najviac ho preslávila opera Notre Dame, ktorú napísal na námet slávneho románu Victora Huga. Viedenská premiéra v roku 1914 zabezpečila skladateľovi medzinárodné uznanie. Dnes sa už na javiskách prakticky neobjavuje, no tri orchestrálne medzihry stále tvoria súčasť repertoáru symfonických telies. Rokokové variácie skomponoval Čajkovskij pre svojho kolegu z petrohradského konzervatória, nemeckého pedagóga W. Fitzenhagena. Práve v jeho úprave sa dielo dnes hráva. Symfóniu č. 2 v tónine C dur koncipoval Robert Schumann v duchu Beethovenovej Osudovej ako víťazstvo nad nepriazňou osudu. Virtuózna druhá časť -- Scherzo -- dôkladne preverí schopnosti sláčikovej sekcie každého orchestra. Slovenská filharmónia sa na otváracom koncerte 53. BHS predstaví pod taktovkou svojho nového šéfdirigenta, charizmatického Angličana Jamesa Judda. Sólistom koncertu je Alban Gerhardt, „čarodejník, ktorý vie rozozvučať nástroj v majstrovskej virtuozite“(Tagesspiegel), „pokojná autorita expresívneho, muzikálneho a elegantného umelca“ (The Guardian).


Bratislava native Franz Schmidt wrote many significant symphonic works. However, it was his opera Notre Dame based on the famous novel by Victor Hugo that brought him the greatest popularity. Its Vienna premiere in 1914 secured international recognition for the composer. It is rarely staged nowadays, but three orchestral intermezzi have become a stable part of the repertory of symphonic orchestras. Variations on a Rococo Theme were composed by Tchaikovsky for his colleague from the Saint Petersburg Conservatory, the German teacher W. Fitzenhagen. It is his arrangement which has been played to this day. Robert Schumann conceived his Symphony No. 2 in C major in the spirit of Beethoven’s Fate Symphony as a victory over the unfavourable destiny. Its second movement – a virtuoso Scherzo – thoroughly examines the skills of the string section of any orchestra.
The opening concert of the 53rd Bratislava Music Festival will present the Slovak Philharmonic under the baton of its new music director, the charismatic James Judd. The soloist Alban Gerhardt is “the wizard who can sound his instrument in a masterful virtuosity” (Tagesspiegel), and “the calm authority … one of the finest cellists around – expressive, unshowy and infinitely classy” (The Guardian).


 • VideozáznamVideorecording
 • VáclavVáclav FrkalFrkal zvuksound, svetlálights, PeterPeter GondaGonda technická spoluprácaIT supervisor, StanoStano BeňačkaBeňačka kamerycamera, striheditor, MarekMarek PiačekPiaček réžiavideo producer, postprodukciapost-production
 • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2017A Slovak Philharmonic Production © 2017
 • Otvárací koncert 53. ročníka BHS
 • Otvárací koncert 53. ročníka BHS