This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram

1. časť [01:00:00]1st part [01:00:00]

00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

Thursday, May 28 2015, 7.00 PM
Serie D/E – Three Centuries of Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

Štvrtok 28. 5. 2015, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ProgramProgram
Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi
Messa da Requiem Messa da Requiem

V máji roku 1873 zomrel taliansky básnik a novelista Alessandro Manzoni, jeden z vtedajších národných hrdinov na Apenínskom polostrove, aktívny činiteľ v talianskom Risorgimente.  Presne o rok po jeho smrti mala premiéru Messa da Requiem Giuseppe Verdiho, jedno z najslávnejších hudobných diel v dejinách. Verdi v tejto dramaticko – poetickej vízii zániku a nového svetla geniálnym spôsobom skĺbil operný štýl s kontempláciou. Reagoval nepriamo na výjavy z Michelangelových fresiek zo Sixtínskej kaplnky.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
Giuseppe Verdi – Messa da Requiem