This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – 01:00:00 ] [ 1st part – 01:00:00 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

[ 2. časť – 01:00:00 ] [ 2nd part – 01:00:00 ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Stravinsky, Khachaturian, Bartók

Friday, March 27 2015, 7.00 PM
Serie D/E – Three Centuries of Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Igor StravinskijIgor Stravinsky (1882–1971)
Scherzo fantastique op. 3 Scherzo fantastique, Op. 3
Aram ChačaturianAram Khachaturian (1903–1978)
Spartakus (výber zo suít) Spartacus (extract from suites)
PrestávkaIntermission
Béla BartókBéla Bartók (1881–1945)
Zázračný mandarín, op. 19, Sz. 73 The Miraculous Mandarin, Op. 19, Sz. 73

Fantastické scherzo je jednou z prvotín Igora Stravinského. Ambiciózny autor ešte konal pod pedagogickým vplyvom Nikolaja Rimského Korsakova, ale už sa v ňom derú do popredia neskoršie a dostatočne provokujúce Stravinského inšpirácie. Baletná hudba Spartakus je jednou z najslávnejších kreácií Arama Chačaturjana. Je nasýtená emotívnosťou, ohnivými etnickými zvláštnosťami a dokonalou technikou. Zázračný mandarín Bélu Bartóka bol vo svojej dobe šokom. Skladateľ rúcal staré modly razanciou a nekompromisnými gestami. Dnes je to „stará dobrá klasika 20. storočia“. Čas vše mění, i časy…


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Stravinskij, Chačaturian, Bartók
  • Stravinskij, Chačaturian, Bartók