This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – ] [ 1st part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky

[ 2. časť – ] [ 2nd part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Antonín Dvořák – Cello Concerto

Friday, March 13 2015, 7.00 PM
Serie D/E – Three Centuries of Music, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
György LigetiGyörgy Ligeti (1923–2006)
Concert românesc Romanian Concerto / Concert românesc
Sergej ProkofievSergei Prokofiev (1891–1953)
Sinfonietta A dur, op. 5 Sinfonietta in A major, Op. 5
Antonín DvořákAntonín Dvořák (1841–1904)
Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104 Cello Concerto in B minor, Op. 104

Maďarský skladateľ György Ligeti sa narodil v národnostne zmiešanom maďarsko – rumunskom prostredí, študoval v rumunskom meste Cluj, takže neprekvapuje, ak jednu zo svojich tovarišských prác, Concert românesc venoval rumunským vplyvom. Produktom ambiciózneho mladíka je aj svieža Sinfonietta Sergeja Prokofieva z roku 1909. O tom, že si toto dielo samotný autor vážil, svedčia aj dve revízie. Violončelový koncert h mol je jedným z vrcholov tvorby Antonína Dvořáka. Vznik tohto ušľachtilého a hrejivého diela súvisí s pobytom českého majstra v USA, čo je citeľné v exoticky ochutenej melodike. Dvořák však napriek týmto cudzokrajným vplyvom ostáva verný českej tradícii.


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Antonín Dvořák – Koncert pre violončelo a orchester
  • Antonín Dvořák – Koncert pre violončelo a orchester