This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR

Subscribe to us Youtube
Like our team on Facebook
Follow us on Instagram
Follow us on Twitter

[ 1. časť – ] [ 1st part – ] [ iba audio > ][ audio only > ]

Play
00:00
00:00
  • Off
  • Subtitles
  • Titulky
0 Páči sa Likes

Bratislava Music

Saturday, February 21 2015, 4.00 PM
Serie R – Family Concerts, Concert Hall of Slovak Philharmonic

ProgramProgram
Johann Sigismund KusserJohann Sigismund Kusser (1660–1727)
Ouvertura C dur, Marche Ouvertura C dur, Marche
Joseph HaydnJoseph Haydn (1732–1809)
Andante cantabile zo Sláčikového kvarteta F Dur Andante cantabile from String quartet F major
Wolfgang Amadeus MozartWolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Koncert pre klavír a orchester A dur, KV 414, 3. časť Piano Concerto in A major, KV 414, 3rd part
Johann Nepomuk HummelJohann Nepomuk Hummel (1778–1837)
Menuet zo Sláčikového kvarteta G Dur Menuett from String quartet in G major
Johannes BrahmsJohannes Brahms (1833–1897)
Valčík A dur Waltz in A major
Oskar NedbalOskar Nedbal (1874–1930)
Valse triste Valse triste
Béla BartókBéla Bartók (1881–1945)
Deťom, Sz. 42 For children, Sz. 42
Eugen SuchoňEugen Suchoň (1908–1993)
Obrázky zo Slovenska (1954–55): Keď sa vlci zišli, Hlboký jarčok Pictures from Slovakia (1954–55): Keď sa vlci zišli, Hlboký jarčok

Bratislava mala  až  do  rozpadu  Rakúsko-uhorskej  monarchie kredit hudobnej metropoly. Bola rodiskom niekoľkých výnimočných skladateľských osobností, známych aj v zahraničí (Johann Sigismund Kusser a Johann Nepomuk Hummel). Iné celebrity do Bratislavy radi a často cestovali a  zapájali  sa  do  koncertného života (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla Bartók).


  • Vyrobila Slovenská filharmónia © 2015A Slovak Philharmonic Production © 2015
  • Hudba v Bratislave