@import((rwml-menu))
Stacks Image 111985

Verejné prednášky a diskusie

Public lectures and discussions

Slovenská filharmónia ponúka verejnosti prednášky a moderované diskusie.Slovak Philharmonic offers public lectures and moderated discussions.

Emmanuel Villaume: Lecture and discussion (Part 1)

Thursday 25th April 2013, Slovak Philharmonic

Main topic: Olivier Messiaen, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns

© Slovak Philharmonic

Emmanuel Villaume: Prednáška a diskusia (časť 1)

Štvrtok 25. apríla 2013, Slovenská filharmónia

Hlavné témy: Olivier Messiaen, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns

© Slovenská filharmónia

Emmanuel Villaume: Lecture and discussion (Part 2)

Thursday 25th April 2013, Slovak Philharmonic

Main topic: Olivier Messiaen, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns

© Slovak Philharmonic

Emmanuel Villaume: Prednáška a diskusia (časť 2)

Štvrtok 25. apríla 2013, Slovenská filharmónia

Hlavné témy: Olivier Messiaen, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns

© Slovenská filharmónia

Online archív bol navrhnutý a naprogramovaný tímom Streamboyz. Videá sú umiestnené na serveroch občianskeho združenia Multiplace. Použitie, šírenie fotografií a audiovizuálneho obsahu tejto stránky len so súhlasom Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MK SR

This online archive was designed and programmed by Streamboyz Team. Concerts are located on the Multiplace servers. Use and distribution of photographs and audiovisual content of this site only with the consent of the Slovak Philharmonic. The Slovak Philharmonic is a state-subsidised organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

MK SR
Sledujte náš kanál na
Youtube
Subscribe to us
Youtube
Navštívte tím Streamboyz na
Facebooku
Like our team on
Facebook
Sledujte nás na
Twittri
Follow us on
Twitter