Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenský komorný orchester

Nedeľa 1. 10. 2017, 19.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent, husle

Václav Hudeček husle


Program

Tadeáš Salva (1937–1995)
Balada per duodecimi archi
Johann Benda (1714–1752) [upr. Samuel Dushkin (1891–1976)]
Koncert pre husle a orchester G dur
Jean-Marie Leclair (1697–1764)
Koncert pre husle a orchester a mol, op. VII/5
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Ročné obdobia, op. 37b

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk