Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Filharmonická škôlka I – harfa

Pondelok 28. 3. 2022, 10.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Katarína Turnerová harfa
Tomáš Boroš scenár, moderátor
Hana Machajdíková lektorka
Matúš Hrnčiar lektor


Program

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Koncert pre harfu a orchester, op. 4, č. 6
3. Allegro moderato
František Antonín Rössler-Rosetti (1746–1792)
Sonáta Es dur pre harfu
3. Allegretto
Milan Novák (1927–2021)
Romantické miniatúry pre harfu
Rozprávka
David Watkins (1925)
Fire Dance pre harfu
Carlos Salzedo (1885–1961)
Chanson dans la nuit (Pieseň noci) pre harfu sólo

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2022 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk