Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Beethoven / Didi / Martinů

Nedeľa 9. 2. 2020, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent, umelecký vedúci, husle

Jozef Podhoranský violončelo


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sláčikové kvarteto č. 16 F dur, op. 135
Allegretto
Vivace
Lento assai, cantante e tranquillo
Der schwer gefasste Entschluss. Grave, ma non troppo tratto. Allegro
Vojtech Didi (1940)
Tvoje oči sa dívajú na kvety pre violončelo a sláčikový orchester – premiéra
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Sexteto, H. 224
Lento. Allegro poco moderato
Andantino. Allegretto scherzando. Andantino.
Allegretto poco moderato

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2020 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk