Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Večer fantázií

Utorok 19. 11. 2019, 19.00 h
K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Alexei Volodin klavír


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonáta pre klavír č. 14 cis mol, op. 27 č. 2, „Quasi una fantasia“
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato
Alexander Skriabin (1872–1915)
Fantázia h mol, op. 28
Fryderyk Chopin (1810–1849)
Fantázia f mol, op. 49
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Fantázia d mol, KV 397
Robert Schumann (1810–1856)
Fantázia C dur, op. 17
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen; Im Legenden-Ton
Mäßig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten.

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk