Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Komorný koncert

Sobota 12. 10. 2019, 16.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Milan Al-Ashhab husle
Adam Skoumal klavír


Program

Ernest Bloch (1880–1959)
Nigun zo suity Baal Shem
Claude Debussy (1862–1918)
Sonáta pre husle a klavír G dur
Allegro vivo
Intermède. Fantasque et léger
Finale. Très animé
Eugène Ysaÿe (1858–1931)
Sonáta a mol, op. 27 č. 2 pre husle sólo „Melanchólia“
Obsession: Prelude
Malinconia: Poco lento
Danse des Ombres: Sarabande
Les Furies: Allegro furioso
Adam Skoumal (1969)
Djinnia
Nathan Milstein (1904–1992)
Paganiniana, variácie pre husle sólo
Maurice Ravel (1875–1937)
Sonáta pre husle a klavír č. 2 G dur
Allegretto
Blues. Moderato
Perpetuum mobile. Allegro
Tzigane

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk