Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Klavírny recitál – Julia Kociuban

Utorok 30. 4. 2019, 19.00 h
K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Julia Kociuban klavír


Program

Maurice Ravel (1875–1937)
Sonatine, M. 40
Modéré
Mouvement de menuet
Animé
Witold Lutosławski (1913–1994)
Sonáta pre klavír
Allegro
Adagio ma non troppo
Andante. Allegretto. Andantino
Fryderyk Chopin (1810–1849)
Sonáta č. 3 h mol, op. 58
Allegro maestoso
Scherzo. Molto vivace
Largo
Finale. Presto non tanto

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk