Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Klavírny recitál – Veronika Böhmová

Utorok 2. 4. 2019, 19.00 h
K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Veronika Böhmová klavír


Program

Bohuslav Martinů (1890–1959)
Tri české tance, H. 154
Obkročák. Tempo di Polka
Dupák. Allegro con brio
Polka. Rubato
Bedřich Smetana (1824–1884)
České tance II, op. 21
Cibulička
Hulán
Skočná
Fantázia na české národné piesne
Claude Debussy (1862–1918)
Ostrov radosti
Olivier Messiaen (1908–1992)
Prelúdiá pre klavír
Holubica
Extatický spev v smutnej krajine
Maurice Ravel (1875–1937)
La valse pre klavír

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk