Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Debussy / Poulenc / Aguila / Saint-Saëns / Peterson

Utorok 26. 2. 2019, 19.00 h
HM – Hudobná mozaika
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Simona Pingitzer flauta
Jozef Eliáš klarinet
Jakub Uhlík klavír


Program

Claude Debussy (1862–1918) [upr. Michael Webster (1944)]
Prelúdium k Faunovmu popoludniu pre flautu, klarinet a klavír
Francis Poulenc (1899–1963)
Sonáta pre flautu a klavír, op. 164
Allegro malinconico
Cantilena
Presto giocoso
Claude Debussy (1862–1918)
Obrazy, cyklus pre klavír
Reflets dans l’eau (Odblesky na vode)
Poissons d’or (Zlaté rybky)
Miguel del Águila (1957)
Seducción (Zvádzanie), op. 95, pre flautu, klarinet a klavír
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Tarantela, op. 6 pre flautu, klarinet a klavír
Russell Peterson (1969)
Tribute trio
Podľa Ravela
Podľa Maslanku
Podľa Beethovena
Podľa Šostakoviča

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk