Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Klavírny recitál VI. – Andrey Yaroshinsky

Utorok 22. 5. 2018, 19.00 h
K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Andrey Yaroshinsky klavír


Program

Alexander Skriabin (1872–1915)
24 prelúdií, op. 11
1. Vivace, C dur
2. Allegretto, a mol
3. Vivo, G dur
4. Lento, e mol
5. Andante cantabile, D dur
6. Allegro, h mol
7. Allegro assai, A dur
8. Allegro agitato, fis mol
9. Andantino, E dur
10. Andante, cis mol
11. Allegro assai, H dur
12. Andante, gis mol
13. Lento, Ges dur
14. Presto, es mol
15. Lento, Des dur
16. Misterioso, b mol
17. Allegretto, As dur
18. Allegro agitato, f mol
19. Affettuoso, Es dur
20. Appassionato, c mol
21. Andante, B dur
22. Lento, g mol
23. Vivo, F dur
24. Presto, d mol
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Études-tableaux, op. 33
1. Allegro non troppo, f mol
2. Allegro, C dur
3. Grave, c mol
4. Moderato, d mol
5. Non Allegro. Presto, es mol
6. Allegro con fuoco, Es dur
7. Moderato, g mol
8. Grave, cis mol
Études-tableaux, op. 39
1. Allegro agitato, c mol
2. Lento assai, a mol
3. Allegro molto, fis mol
4. Allegro assai, h mol
5. Appassionato, es mol
6. Allegro, a mol
7. Lento lugubre, c mol
8. Allegro moderato, d mol
9. Allegro moderato. Tempo di marcia, D dur

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk