Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Mozart / Martinů

Nedeľa 29. 4. 2018, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, dirigent, viola, husle

Bohuslav Matoušek viola, husle


Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Koncertantná symfónia Es dur pre husle, violu a orchester, KV 364
Allegro maestoso
Andante
Presto
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Divertimento (Serenáda č. 4), H. 215
Allegro
Andante moderato
Allegretto
Sexteto, H. 224
Lento. Allegro poco moderato
Andantino. Allegretto scherzando. Andantino.
Allegretto poco moderato

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk