Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Vivaldi / Bach / Spohr / Offenbach

Nedeľa 18. 3. 2018, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent, umelecký vedúci, husle

Jozef Eliáš klarinet
Juraj Madari viola
Martin Petrík viola
Peter Zwiebel viola


Program

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Sinfonia G dur, RV 146
I. Allegro
II. Andante e sempre piano
III. Presto
Johann Sebastian Bach (1685–1750) [upr. Martin Petrík]
Koncert pre tri violy a orchester, BWV 1064
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro
Louis Spohr (1784–1859)
Fantázia a variácie na Danziho tému pre klarinet a sláčikový orchester, op. 81
Jacques Offenbach (1819–1880)
Serenáda C dur
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk