Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Filharmonická škôlka II

Piatok 16. 3. 2018, 10.00 h
HA – Hudobná akadémia SF
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle

Tomáš Boroš moderátor, scenár


Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Serenáda č. 13 G dur „Malá nočná hudba“, KV 525
Allegro
Benjamin Britten (1913–1976)
Simple Symphony, op. 4
Playful Pizzicato
Johann Strauss, ml. (1825–1899)
Pizzicato polka
Eugen Suchoň (1908–1993)
Keď sa vlci zišli
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Labuť
Béla Bartók (1881–1945)
Deťom, Sz. 42
Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Te Deum H. 146, Prelúdium

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk