Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenské dychové kvinteto

Utorok 6. 3. 2018, 19.00 h
HM – Hudobná mozaika
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenské dychové kvinteto

Tomáš Janošík flauta
Igor Fábera hoboj
Jozef Luptáčik klarinet
Peter Kajan fagot
Viliam Vojčík lesný roh


Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Divertimento B dur č. 14, KV 270
Allegro molto
Andantino
Minuetto. Moderato
Presto
Antonín Rejcha (1770–1836)
Kvinteto Es dur č. 2, op. 88
Lento. Allegro moderato
Scherzo. Allegro
Andante grazioso
Finale. Allegro molto
Vojtech Didi (1940)
Dychové kvinteto
Largo
Allegro
Allegretto, poco moderato
PrestávkaSamuel Barber (1910–1981)
Letná hudba pre dychové kvinteto, op. 31
György Ligeti (1923–2006)
Šesť bagatel pre dychové kvinteto
Allegro con spirito
Rubato. Lamentoso
Allegro grazioso
Presto ruvido
Adagio. Mesto (Béla Bartók in memoriam)
Molto vivace. Capriccioso

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk