Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Il Cuore Barocco

Utorok 6. 2. 2018, 19.00 h
SH – Stará hudba
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Il Cuore Barocco
Tomáš Kardoš umelecký vedúci, basse de violon

Louise Leterme soprán
Emily Bradley soprán
Jarmila Balážová alt
Margot Canale mezzosoprán
Matúš Šimko tenor
Tomáš Šelc bas


Program

Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Sonata à huit, H. 548
Grave
Récit de la viole seule
Sarabande
Récit de la basse de violon
Bourrée
Gavotte
Gigue
Passecaille
Chaconne
Cupido Perfido Dentr’al Mio Cor, H. 493
Concert pour quatre parties de violes, H. 545
Prélude
Allemande
Sarabande en rondeau
Gigue angloise
Gigue française
Passecaille
Les Plaisirs de Versailles, H. 480

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk