Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Lotz Trio

Utorok 9. 1. 2018, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Lotz Trio

Silvester Lavrík umelecký prednes
Róbert Šebesta basetový roh
Ronald Šebesta basetový roh
Igor Františák basetový roh


Program

Juraj Družecký (1745–1819)
Divertissement pour trois Cor de Basset
Hugolín Gavlovič (1712–1787)
Valaská škola mravúv stodola

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk