Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Filharmonická škôlka I

Piatok 8. 12. 2017, 10.00 h
HA – Hudobná akadémia SF
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Tomáš Boroš scenár, moderátor
Katarína Turnerová harfa


Program

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Koncert pre harfu a orchester, op. 4, č. 6
3. Allegro moderato
František Antonín Rössler-Rosetti (1746–1792)
Sonáta Es dur pre harfu
3. Allegretto
Milan Novák (1927)
Romantické miniatúry pre harfu
Rozprávka
David Watkins (1925)
Fire Dance pre harfu
Samuel Zyman (1956)
Encuentros pre harfu

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk