Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenská klavírna tvorba

Sobota 7. 10. 2017, 16.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Samuel Michalec klavír
Norbert Daniš klavír
Klára Varsamisová klavír
Eduard Lenner klavír
Peter Nágel klavír
Peter Šándor klavír


Program

Alexander Albrecht (1885–1958)
Sonáta F dur pre klavír
Allegro appassionato
Tempo di menuetto
Ivan Hrušovský (1927–2001)
Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne
Milan Novák (1927–2021)
Klavírna suita č. 1
Uspávanka (Rozlúčka s malou postieľkou). Moderato
Scherzino (Tvrdé hlavy). Allegro
Melanchólia. Valse moderato
Vrtoch. Vivo
Groteska. Allegretto scherzando
Improvizácia (O nemocnom dieťatku). Sostenuto e dolce, un poco rubato
Tanec (Finále). Allegro giocoso
Juraj Hatrík (1941–2021)
Malá suita pre klavír
Allegretto scherzando
Lento rubato (molto legato e espressivo)
Allegro ma non troppo (tranquillo)
Presto e molto leggiero
Quieto ma poco triste
Allegro scherzando
Lento rubato e espressivo
Vivacissimo e con bravura
Toccata pre klavír
Hanuš Domanský (1944)
Dithyramby
Venované starému majstrovi. Molto animato e maestoso
Venované Stravinskému. Allegro con brio

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk