Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Telemann, Cimarosa, Suk

Nedeľa 14. 5. 2017, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Ján Samec flauta
Igor Fábera hoboj


Program

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Ouvertúra a mol pre flautu a sláčikový orchester, TWV 55:a2
Domenico Cimarosa (1749–1801)
Koncert pre hoboj a sláčikový orchester
Josef Suk (1874–1935)
Serenáda Es dur, op. 6

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk