Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hilaris Chamber Orchestra

Streda 19. 4. 2017, 18.00 h
J – Junior
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Hilaris Chamber Orchestra
Alan Vizváry husle, umelecký vedúci

Radomír Cikatricis husle
Konštantín Ilievsky čembalo


Program

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Sinfonia G dur, RV 146
I. Allegro
II. Andante e sempre piano
III. Presto
Arcangelo Corelli (1653–1713)
Concerto grosso D dur, op. 6., č. 4
I. Adagio – Allegro
II. Adagio
III. Vivace
IV. Allegro
V. Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symfónia č. 1 Es dur, KV 16
1. Allegro molto
2. Andante
3. Presto
Symfónia č. 29 A dur, KV 201
Allegro moderato
Andante
Menuetto
Allegro con spirito

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk