Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Burlas, Hindemith, Respighi

Nedeľa 2. 4. 2017, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, dirigent, viola, umelecký vedúci

Program

Jan Václav Stamic (1717–1757)
Mannheimská symfónia č. 1 G dur
Milan Novák (1927–2021)
Suita v starom slohu
Paul Hindemith (1895–1963)
Smútočná hudba pre violu a orchester
Ladislav Burlas (1927)
Planctus
Ottorino Respighi (1879–1936)
Antické árie a tance

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk