Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Valentínsky koncert

Nedeľa 12. 2. 2017, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Miriam Rodriguez Brüllová gitara


Program

Ľubica Čekovská (1975)
Theatre Music (2011)
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Koncert D dur pre gitaru a sláčikový orchester, RV 93
Niccolo Paganini (1782–1840) [upr. Igor Bázlik (1941)]
Sonáta pre gitaru a husle (verzia pre gitaru a sláčikový orchester)
Fritz Kreisler (1875–1962)
Liebesleid
Liebesfreud
Ermanno Wolf-Ferrari (1876–1948)
Serenáda pre sláčikový orchester

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2017 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk