Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Mendelssohn, Schubert, Fuchs

Nedeľa 11. 12. 2016, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Andrej Gál violončelo


Program

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symfónia pre sláčikový orchester č. 12 g mol, MWV N 12
Franz Schubert (1797–1828)
Sonáta Arpeggione, D. 821 (verzia pre sláčikový orchester)
Robert Fuchs (1847–1927)
Serenáda č. 1 D dur, op. 9

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk