Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Brahms, Dvořák

Nedeľa 13. 11. 2016, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Program

Johannes Brahms (1833–1897)
Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 111
Antonín Dvořák (1841–1904)
Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk