Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Musica florea

Utorok 7. 6. 2016, 19.00 h
SH – Stará hudba
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Musica florea
Marek Štryncl umelecký vedúci

Hasan El Dunia tenor
Tomáš Král barytón


Program

Giovanni Gabrielli
Canzon à 5
Girolamo Frescobaldi
Toccata avanti la Messa della Domenica
Domenico Mazzocchi
Misereris omnium, Domine
Alessandro Grandi
Sonata sopra deus miseratur nostri
Biagio Marini (1594–1663)
Miserere
Giovanni Battista Fontana
Sonata XVI. à 3 violini
Claudio Monteverdi (1567–1643)
Exulta filia Sion
Alessandro Stradella
Sinfonia à 2
Giovanni Antonio Rigatti
Salve regina
Marco Uccellini
Sinfonia decima nona à 4
Gasparo Casati (1610?–1641)
O quam speciosa

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk