Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Beethoven, Schumann, Brahms, Strauss, Prokofiev

Utorok 24. 5. 2016, 19.00 h
HM – Hudobná mozaika
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Bas Jongen violončelo
Anna Magdalena Kokits klavír
Chen Guang klavír


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
12 variácií pre violončelo a klavír, „Ein Mädchen oder Weibchen“, op. 66
Robert Schumann (1810–1856)
Myrty, op. 25, č. 4 „Du bist wie ein Blume“
Johannes Brahms (1833–1897)
6 piesní, op. 86, č. 2 „Feldeinsamkeit“
Richard Strauss (1864–1949)
Sonáta pre violončelo a klavír F dur, op. 6
Robert Schumann (1810–1856)
Sonáta pre klavír č. 2 g mol, op. 22
Sergej Prokofiev (1891–1953)
Sonáta pre klavír č. 7 B dur, op. 83

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk